اثبات کنید ربات نیستید


واریز وجوه به کارت بانکی پس از تایید انتقال بیت کوین به آدرس 19MzjpyBroXHcHvbsBPNS6zmC47WGGW6Tb حدود 1 روز تا 3 روز طول میکشد.